Kirje: 9744
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: DB; IS

en en
recognized maritime picture
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AJP-3.3.3(A); MTP-01(G)v01
Märkus: NATO Agreed 2008
Kontekst: One task of maritime air operations is to assist in the compilation of the recognized maritime picture (RMP) and the recognized air picture (RAP), both elements of the common operational picture. [AJP-3.3.3(A)]
Seotud: common operational picture; recognized air picture; recognized ground picture
Kuupäev: 01.12.2017
RMP
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: NATOTerm; AJP-3.3.3(A); MTP-01(G)v01
Märkus: NATO Agreed 2008
Kuupäev: 01.12.2017

et et
tuvastatud merepilt
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: MERESÕDA; 4882; 4873; KOMISJON
Staatus: arutlusel
Kontekst: Mereseire tulemus on tuvastatud merepilt (recognized maritime picture, RMP), mis on pealvee-, allvee-, amfiib- ja õhutegevust kujutav geograafiline töödeldud infokogum ning sisaldab peale kontaktiinfo ka geo- ja keskkonnateavet. [4873]
Kontekst: Tuvastatud merepilti kasutatakse nii operatsioonitasandil otsuste langetamiseks kui taktikatasandil relvade sihtmärgistamiseks ja sel juhul on tegu reaalajas pildiga. [4873]
Seotud: ühine operatsioonipilt; tuvastatud õhupilt; tuvastatud maapilt
Kuupäev: 01.12.2017

fr fr
situation maritime générale
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2008
Kuupäev: 01.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut