Kirje: 9622
Mõistetüüp: organisatsioon
Valdkonnakood: JA

en en
NATO Support and Procurement Organization
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Märkus: Results from the merging of the NATO Procurement Organization (NPO) and the NATO Support Organization (NSPO). The NATO Procurement Organization was closed on the day the new Charter of the NATO Support and Procurement Organization came into effect, on 1 April 2015. [NATOTerm]
Seotud: NATO Support and Procurement Agency
Kuupäev: 01.09.2017
NSPO
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Kuupäev: 01.09.2017

fr fr
Organisation OTAN de soutien et d’acquisition
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Märkus: Résulte de la fusion de l'Organisation OTAN d'acquisition (NPO) et de l'OrganisationOTAN de soutien (NSPO). L'Organisation OTAN d'acquisition a été dissoute le jour où la nouvelle charte de l'Organisation OTAN de soutien et d'acquisition est entrée en vigueur, le 1eravril 2015. [NATOTerm]
Kuupäev: 01.09.2017

et et
NATO toetus- ja hankeorganisatsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Seotud: NATO toetus- ja hankeamet
Kuupäev: 01.09.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut