Kirje: 9606
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA

en en
operational partner
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Definitsioon: a non-NATO country whose contribution of forces, capabilities or other support to a NATO-led operation, has been formally recognized by the North Atlantic Council [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2017
Seotud: NATO-led operation
Kuupäev: 06.07.2017

fr fr
partenaire d’opération
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Kuupäev: 06.07.2017

et et
operatsiooni partnerriik
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: NATOsse mittekuuluv riik, kelle panust vägede, võimete või muu toetusega NATO juhitavasse operatsiooni on Põhja-Atlandi Nõukogu ametlikult tunnustanud [NATOTerm tõlge]
Seotud: NATO juhitav operatsioon
Kuupäev: 20.03.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut