Kirje: 9600
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: LA; IA

en en
NATO-led operation
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Definitsioon: an operation utilizing NATO’s military structures and incorporating contributions from NATO nations and operational partners, carried out under authority of the North Atlantic Council [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2017
Seotud: operational partner
Kuupäev: 05.07.2017

fr fr
opération dirigée par l’OTAN
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Kuupäev: 05.07.2017

et et
NATO juhitav operatsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: Põhja-Atlandi Nõukogu juhtimisel elluviidav operatsioon, kus kasutatakse NATO sõjalist struktuuri ja millesse panustavad nii NATO liikmesriigid kui ka operatsiooni partnerriigid [NATOTerm tõlge]
Seotud: operatsiooni partnerriik
Kuupäev: 05.07.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut