Kirje: 9346
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: I

en en
control measure
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AJP-3.2; FM 5-0
Definitsioon: directive given graphically or orally by a commander to subordinate commands in order to assign responsibilities, coordinate fires and manoeuvre, and control combat operations [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2016 [NATOTerm]
Seotud: assembly area; area of responsibility; covering force area; extraction zone; forward combat zone; forward line of own troops; forward edge of the battle area; fire support coordination line; line of departure; landing zone; named area of interest; no-fire area; passage point; restrictive fire line; report line; release point; support area; starting point; strong point; target area of interest
Kuupäev: 22.12.2016

fr fr
mesure de conduite
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Definitsioon: directive qu'un commandant donne graphiquement ou verbalement aux commandements subordonnés afin de leur assigner des responsabilités, de coordonner les feux et la manœuvre et de commander les opérations de combat [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2016 [NATOTerm]
Kuupäev: 22.12.2016

et et
juhtimismeede
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: ülemalt alluvatele ülematele kaardil tingmärkidega või maastikul orientiiridena antud sõjaline suunis vastutusulatuse, tule ja manöövrite kooskõlastamise ning lahingutegevuse juhtimise kohta [KOMISJON]
Seotud: koosteala; vastutuspiirkond; katteüksuste ala; puistevöönd; lahingupiirkonna eesmine vöönd; oma üksuste eesjoon; lahinguvälja eesliin; tuletoetuse kooskõlastusjoon; lähtejoon; maandumisvöönd; vaadeldav huvipiirkond; tulekeeluala; läbipääsupunkt; piirav tulejoon; ettekandejoon; irdumispunkt; tugiala; lähtepunkt; tugipunkt; mõjutatav huvipiirkond
Kuupäev: 03.04.2017
topograafiline juhtimismeede
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 03.04.2017
kontrollimismeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 18.10.2018
kontrollimeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 18.10.2018
kontrollmeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 18.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut