Kirje: 9222
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA

en en
decisive condition
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AJP-01(E)
Definitsioon: a combination of circumstances, effects, or a specific key event, critical factor, or function that, when achieved, allows commanders to gain a marked advantage over an opponent or contribute materially to achieving an objective [NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2017
Seotud: decisive point; operations design
Kontekst: Operations design continues throughout an operation, adapting to changing circumstances, understanding and guidance. While the planned and intended relationship between actions, effects and decisive conditions is an important one, it is not fixed. Continuous review and refinement are critical aspects of operations design. [AJP-01(E)]
Kuupäev: 13.05.2016

fr fr
condition décisive
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2017
Kuupäev: 13.05.2016

et et
otsustav seisund
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: asjaolude või mõjude kombinatsioon või mõni tähtis sündmus, kriitilise tähtsusega tegur või funktsioon, mis võimaldab ülemal saavutada vastase suhtes otsustavat eelist või mis aitab olulisel määral kaasa eesmärgi saavutamisele [NATOTerm tõlge]
Seotud: otsustav punkt; operatsioonikujustus
Kuupäev: 18.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut