Kirje: 7874
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: S

en en
civil protection
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Definitsioon: activities undertaken by emergency services to protect populations, properties, infrastructure and the environment from the consequences of natural and technological disasters and other emergencies [AAP-6; NATOTerm]
Seotud: civil defence
Märkus: NATO Agreed 2011
Kuupäev: 21.06.2011

fr fr
protection civile
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2011
Kuupäev: 21.06.2011

et et
elanikukaitse
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: päästeteenistuste tegevus inimeste, vara, taristu ja keskkonna kaitsmiseks loodus- ja inimtekkeliste õnnetuste ning muude hädaolukordade tagajärgede eest [AAP-6 tõlge]
Seotud: tsiviilkaitse
Kuupäev: 22.12.2017
elanikkonnakaitse
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: RIIGIKAITSE-2014
Kuupäev: 22.12.2017
kodanikukaitse
Allikaviide: RIIGIKAITSE-2014; SÕJA-2001; SÕJA-1998
Staatus: vananenud
Märkus: Eestis hakati pärast taasiseseisvumist kasutama terminit kodanikukaitse, kuid sajandivahetuse järel toimunud õiguslike muudatustega tuli kasutusele elanikkonnakaitse. [RIIGIKAITSE-2014]
Kuupäev: 22.12.2017
tsiviilkaitse
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: SÕJA-1998
Kuupäev: 22.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut