Kirje: 5730
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA; IV

en en
unconventional warfare
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm; ADDR-ENEN; NATO-MAPR; SÕJA-MAPR; DOD; Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Definitsioon: military activities conducted through or with underground, auxiliary or guerrilla forces to enable a resistance movement or insurgency to coerce, disrupt, or overthrow a government or occupying power [AAP-6; NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2012
Kuupäev: 13.10.2003
UW
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm; ADDR-ENEN; SÕJA-MAPR; DOD
Kuupäev: 04.03.2005

fr fr
guerre non conventionnelle
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm; NATO-MAPR
Kuupäev: 06.08.2012

et et
tavatu sõjapidamine
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON; Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Definitsioon: vastase poolt vallataval alal toimuv sõjapidamine, kus sõjaliste, poliitiliste või majanduslike eesmärkide saavutamiseks rakendatakse gerilja- või põrandaalust tegevust ning millesse võidakse kaasata kohalikke elanikke ja vahendeid.
Kuupäev: 10.06.2014
mittekonventsionaalne sõjapidamine
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 04.06.2014
ebakonventsionaalne sõjapidamine
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 10.06.2014
sõjapidamine mittetraditsiooniliste vahenditega
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 04.03.2005
mittekonventsionaalne lahingutegevus
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 04.03.2005
mittekonventsionaalne sõda
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 06.01.2015
tavatu sõda
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 06.01.2015
ebakonventsionaalne sõda
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 06.01.2015Militerm  © Eesti Keele Instituut