Kirje: 5636
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: CE; HI4; IS

en en
track symbology
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Definitsioon: symbols used to display tracks on a data display console or other display device [AAP-6; NATOTerm]
Kuupäev: 23.11.2006

fr fr
symboles de piste
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Kuupäev: 23.11.2006

et et
jälgede tingmärgid
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: sümbolid, mida kasutatakse jälgede esitamisel juhtimispuldil või muul kuvamisseadmel [AAP-6 tõlge]
Kuupäev: 01.09.2017
teekonnajoone sümboolika
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 30.04.2007
teekonnajoonte sümbolid
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 31.10.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut