Kirje: 4941
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: E

en en
weapon
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: COED12; IATE; TER-PLUS; DMT; SAAMI; ISACS 01.20:2016(E)V1.3; BLA9; SÕJA-ENET; SÕJA-MAPR; SÕJA-VÄRK; TERM-KOMI
Selgitus: a thing designed or used for inflicting bodily harm or physical damage [COED12]
Seotud: biological weapon; chemical weapon; conventional weapon; enhanced radiation weapon; implosion weapon; laser guided weapon; lethal weapon; non-lethal weapon; nuclear weapon; radiological weapon; salted weapon; thermonuclear weapon; weapon of mass destruction; weapon system
Kuupäev: 19.10.2003
wpn
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: TER-PLUS
Kuupäev: 04.10.2016
arm
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: DMT; IATE; SÕJA-2001
Kuupäev: 07.09.2016

de de
Waffe
Allikaviide: TERM-KOMI; SÕJA-2001; IATE
Kuupäev: 19.10.2003

et et
relv
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSS; SÕJA-ENET; SÕJA-MAPR; SÕJA-VÄRK; TERM-KOMI; SÕJA-1998; SÕJA-2001; RIIGIKAITSE-2014
Selgitus: riist, vahend ründamiseks, elusolendite ja materiaalsete väärtuste hävitamiseks, (enese)kaitseks, laskespordi harrastamiseks [EKSS]
Märkus: 26. aprillini 2007 kehtinud relvaseaduses oli relv defineeritud järgmiselt: seade või ese, mis on ette nähtud elava või muu objekti kahjustamiseks või hävitamiseks. Hilisemates relvaseaduse redaktsioonides mõistetakse relvana relvaseaduse §-s 11 nimetatud relvi: tulirelv, gaasirelv, pneumorelv, külmrelv, heitrelv, elektrišokirelv. [KOMISJON]
Seotud: bioloogiline relv; keemiarelv; tavarelv; suurendatud kiirgusjõuga relv; kokkusurverelv; laserjuhitav relv; surmav relv; mittesurmav relv; tuumarelv; radioloogiline relv; räpane relv; termotuumarelv; massihävitusrelv; relvasüsteem
Kuupäev: 19.10.2003

fr fr
arme
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; SÕJA-2001
Kuupäev: 07.09.2016Militerm  © Eesti Keele Instituut