Kirje: 4856
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: AA; BA

en en
rules of engagement
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; KVÜÕ-1; ADDR-ENEN; KAMI-TERM; NATO-MAPR; SÕJA-ENET; USAF-ACRON; LEXIS-CD
Definitsioon: directives issued by competent military authority which specify the circumstances and limitations under which forces will initiate and/or continue combat engagement with other forces encountered [AAP-6]
Kuupäev: 05.04.2004
ROE
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: AAP-6; KVÜÕ-1; KAMI-TERM; NATO-MAPR; USAF-ACRON
Kuupäev: 22.11.2004

fr fr
règles d'engagement
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATO-MAPR
Kuupäev: 05.04.2004

et et
jõukasutusreeglid
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: võimupädeva sõjaväelise võimu kandja välja antud sõjalised suunised, milles on täpselt määratletud tingimused ja piirangud, mille kohaselt väed võivad alustada ja/või jätkata võitlustegevust kohtumisel teiste jõududega [AAP-6 tõlge]
Kuupäev: 08.06.2010
jõu kasutamise kord
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: RSKS-2013
Kontekst: Rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemisel lähtutakse asjaomase välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni poolt kehtestatud jõu kasutamise korrast. Vajaduse korral võib kaitseminister kehtestada jõu kasutamise korra. Välisriigi, rahvusvahelise organisatsiooni või kaitseministri poolt kehtestatud jõu kasutamise korra alusel võivad kaitseväe juhataja ning teised ülemad anda täpsemaid juhiseid. [RSKS-2013]
Kuupäev: 11.02.2014
lahingtegevusjuhised
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 22.11.2004
lahingutegevusse astumise reeglid
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 22.11.2004

de de
Einsatzregeln
Allikaviide: LEXIS-CD
Kuupäev: 11.02.2014Militerm  © Eesti Keele Instituut