Kirje: 402
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: CI

en en
airspace control authority
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Definitsioon: the commander designated to assume overall responsibility for the operation of the airspace control system in his or her assigned area [AAP-6; NATOTerm]
Seotud: airspace control; airspace control system
Märkus: NATO Agreed
Kuupäev: 18.09.2003
ACA
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Märkus: NATO Agreed
Kuupäev: 20.11.2008

fr fr
autorité de contrôle de l'espace aérien
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Märkus: NATO Agreed
Kuupäev: 18.09.2003

et et
õhuruumi kontrolli ülem
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: sõjaväeline ülem, kellele on määratud üldvastutus õhuruumi kontrollisüsteemi toimimise eest tema vastutusalas [AAP-6 tõlge]
Seotud: õhuruumi kontrollimine; õhuruumi kontrollisüsteem
Kuupäev: 05.12.2017
õhuruumi juhtimisvõim
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 31.01.2007
õhuruumi juhtiv ülem
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 05.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut