Kirje: 400
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: CI

en en
airspace control area
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Definitsioon: airspace which is laterally defined by the boundaries of the area of operations. The airspace control area may be subdivided into airspace control sub-areas. [AAP-6; NATOTerm]
Seotud: airspace control
Kuupäev: 23.09.2005

fr fr
zone de contrôle de l'espace aérien
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Kuupäev: 23.09.2005

et et
õhuruumi kontrollipiirkond
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON
Definitsioon: õhuruum, mis on külgedelt piiratud operatsiooniala piiridega. Õhuruumi kontrollipiirkond võib omakorda olla jaotatud õhuruumi kontrolli allpiirkondadeks. [AAP-6 tõlge]
Seotud: õhuruumi kontrollimine
Kuupäev: 05.12.2017
õhuruumi juhtimisala
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: AAP-6; KOMISJON
Kuupäev: 05.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut