Kirje: 3406
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: JJ

en en
maintenance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; INSE-TERM; SÕJA-VÄRK; TERM-KOMI; SÕJA-2001
Definitsioon: all actions taken to retain equipment in or to restore it to a specified condition, including inspection, testing, servicing, classification as to serviceability, repair, rebuilding and reclamation [AAP-6]
Definitsioon: the routine recurring work required to keep a facility (plant, building, structure, ground facility, utility system, or other real property) in such condition that it may be continuously utilized, at its original or designed capacity and efficiency, for its intended purpose [AAP-6]
Seotud: examination
Kuupäev: 28.03.2005

fr fr
maintenance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 28.03.2005
soin
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: SÕJA-2001
Kuupäev: 28.03.2005
maintien
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: SÕJA-2001
Kuupäev: 28.03.2005

et et
hooldus
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: igasugune tegevus, mille eesmärk on varustuse hoidmine kindlaksmääratud seisukorras või selle seisukorra taastamine, ning mis hõlmab järelevalvet, katsetamist, teenindust, liigitamist kasutuskõlblikkuse järgi, remonti, ümberehitust ja taastamist [AAP-6 tõlge]
Definitsioon: rutiinne korduv töö, mis on vajalik rajatise (tehase, hoone, konstruktsiooni, seadeldise, tehnosüsteemi või muu kinnisvara) niisuguses seisundis hoidmiseks, et seda on võimalik algses või projekteeritud mahus ja efektiivsusega pidevalt kasutada ettenähtud eesmärgil [AAP-6 tõlge]
Seotud: ülevaatus
Kuupäev: 15.06.2018
tehniline teenindus
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
korrashoid
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
sõjaväevara majandamine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
jooksev remont
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
profülaktiline teenindus
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
ekspluatatsioon
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
tehnohooldus
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
hooldamine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
hoole
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
hoolitsemine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005
materiaalne varustamine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 28.03.2005

de de
Wartung
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: SÕJA-2001
Kuupäev: 28.03.2005Militerm  © Eesti Keele Instituut