Kirje: 30317
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IB

et et
doktriinijärgne mudel
Allikaviide: TÖÖRÜHM
Keelenditüüp: eelistermin
Staatus: heakskiidetud
Kuupäev: 03.10.2018
doktriinipõhine mudel
Keelenditüüp: sünonüüm
Definitsioon: mudel, mis esitab vastasüksuse koosseisu lahingueeskirjapärase rakendamise jaotuse ja paigutuse koos allüksusevaheliste distantside või ajamääradega ideaaltingimustes [KOMISJON]
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 12.10.2018
doktriinipõhine šabloon
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: KOMISJON
Kuupäev: 21.09.2012

en en
doctrinal template
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: FM 34-130
Kasutus: US
Definitsioon: a model based on postulated threat doctrine [FM 34-130]
Kontekst: Doctrinal templates illustrate the disposition and activity of threat forces and assets (HVTs) conducting a particular operation unconstrained by the effects of the battlefield environment. They represent the application of threat doctrine under ideal conditions. Ideally, doctrinal templates depict the threat’s normal organization for combat, frontages, depths, boundaries and other control measures, assets available from other commands, objective depths, engagement areas, battle positions, and so forth. Doctrinal templates are usually scaled to allow ready use on a map background. They are one part of a threat model. [FM 34-130]
Kuupäev: 03.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut