Kirje: 30299
Mõistetüüp: termin

et et
esmane juhtimisvõime
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Definitsioon: ülema ja tema staabi/juhtimispunkti valmidus juhtida enne täieliku juhtimisvõime saavutamist temale alluvaid ja talle juurde antud üksusi ning planeerida operatsioone kindlal ajahetkel, kusjuures ülemal on plaan täieliku juhtimisvõime saavutamiseks [Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)]
Kuupäev: 23.08.2018

en en
initial command capability
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Kuupäev: 27.08.2018
ICC
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Kuupäev: 27.08.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut