Kirje: 29845
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: S

en en
advanced persistent threat
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: PÄRING; 15130; TER-PLUS; AKIT; 14925; IATE
Definitsioon: a network attack in which an unauthorized person gains access to a network and stays there undetected for a long period of time [PÄRING; 15130]
Märkus: The purpose of an APT attack is to steal data rather than to cause damage. [15130]
Kuupäev: 15.08.2016
APT
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: PÄRING; 15130; TER-PLUS; 14925; IATE
Kuupäev: 15.08.2016

et et
kinnisründeoht
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AKIT
Definitsioon: võimaliku peamiselt mingi välisriigi poliitilistest, majanduslikest või sõjalistest huvidest lähtuva, ettemääratud eesmärgi saavutamisele suunatud sihikindla kohanduva ulatuslike ressursside ja erioskustega kestusründe oht [AKIT]
Kuupäev: 15.08.2016Militerm  © Eesti Keele Instituut