Kirje: 23193
Valdkonnakood: BA; ID
Mõistetüüp: verbitüüpi
Märkus: lahingutoiming

en en
envelop
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: STANAG 2287
Definitsioon: pass around or over the enemy's defensive position to secure objectives to enemy's rear [STANAG 2287]
Seotud: tactical task; penetrate; secure; turning movement; double envelopment; bypass
Kuupäev: 27.08.2010

et et
haarama
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: liikuma ümber või üle vaenlase kaitsepositsioonide, et julgestada ründeobjektid vaenlase tagalas [TÖÖRÜHM]
Seotud: lahingutoiming; läbi murdma; julgestama; süvahaaramine; kahelt tiivalt haaramine; mööduma
Märkus: Üle vaenlase positsioonide liikumine saavutatakse õhu kaudu.
Kuupäev: 05.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut