Kirje: 23119
Valdkonnakood: BA; ID
Mõistetüüp: termin

en en
tactical task
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: ATP-3.2.1; FM 101-5-1; STANAG 2287
Kontekst: There is a considerable number of potential task verbs. Some task verbs relate to activity; some to effect; and some may relate to both. Should a commander decide to use a task verb not included in this list, it must be defined. [STANAG 2287]
Kontekst: Each of the four types of tactical activities is accomplished through the assignment of tactical tasks. These are normally the tactical tasks assigned to units and below. An example of the types of tactical tasks (often equating to mission task verbs) that support their respective tactical activities is given in the table below: ... [ATP-3.2.1]
Kuupäev: 14.11.2018
task verb
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: STANAG 2287
Seotud: advance to contact; ambush; arrest; attack; attack by fire; block; breach; bypass; canalize; capture; clear; contain; control; counter-attack; cover; defeat; delay; demonstrate; deny; destroy; disengage; disrupt; envelop; escort; exfiltrate; feint; fix; follow and assume; follow and support; guard; infiltrate; interdict; isolate; locate; neutralize; occupy; penetrate; pursue; recover; relief in place; retain; retire; screen; secure; seize; support by fire; suppress; turn; withdraw
Märkus: termin "mission task verb" (AJP-3.2; ATP-3.2.1) on vananenud [TÖÖRÜHM]
Kuupäev: 09.07.2010

et et
lahingutoiming
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: tegevuste kogum, et operatsiooni käigus saavutada kokkuleppeline mõju vastasele või neutraalsele poolele [TÖÖRÜHM]
Märkus: Lahingutoiming võib keskenduda oma üksuste tegevusele, mõju saavutamisele vastase või neutraalsete osaliste suhtes või siis mõlemat. [TÖÖRÜHM]
Seotud: liikumine kontakti; varitsema; kinni pidama; rünnak; tulerünnak; seiskama; rajatud läbipääs; mööduma; kanaliseerima; kinni võtma; puhastama; karpima; juhtimisõigus; vasturünnak; kate; purustama; viivitama; teesklema; takistama; hävitama; lahti rebima; lagundama; haarama; saatevalve; välja imbuma; petterünnak; siduma; järgnema ja jätkama; järgnema ja toetama; julgestus; sisse imbuma; eemal hoidma; ära lõikama; asukohastama; neutraliseerima; hõivama; läbi murdma; jälitama; naastama; väljavahetus; hoidma; eemalduma; konvoikaitse; julgestama; vallutama; toetama tulega; maha suruma; suunama; taanduma
Kuupäev: 09.07.2010Militerm  © Eesti Keele Instituut