Kirje: 23109
Valdkonnakood: IB; IC
Mõistetüüp: termin

en en
operational design
Allikaviide: DOD
Definitsioon: the conception and construction of the framework that underpins a campaign or major operation plan and its subsequent execution [DOD]
Seotud: campaign; major operation; decisive condition
Kasutus: US
Kuupäev: 21.06.2010
operations design
Allikaviide: AJP-01(E)
Kasutus: NATO
Kuupäev: 21.12.2017

et et
operatsioonikujustus
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: sõjakäigu või suuroperatsiooni plaani ja selle järgneva elluviimise aluseks oleva raamistiku idee ja teostus [DOD tõlge]
Seotud: sõjakäik; suuroperatsioon; otsustav seisund
Kuupäev: 21.06.2010Militerm  © Eesti Keele Instituut