Kirje: 23055
Valdkonnakood: BA; VB
Mõistetüüp: termin

en en
rehearsal
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: FM 5-0
Definitsioon: a session in which a staff or unit practices expected actions to improve performance during execution [FM 5-0]
Kuupäev: 08.06.2010

et et
harjutamine
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: toiming, mille käigus staap või üksus mängib läbi tegevusi, et samakõlastada tegevusi plaani elluviimiseks [FM 5-0 tõlge].
Kuupäev: 08.06.2010Militerm  © Eesti Keele Instituut