Kirje: 22783
Valdkonnakood: AA; ID
Mõistetüüp: termin

en en
control measure
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AJP-3.2; FM 5-0
Definitsioon: directive given graphically or orally by a commander to subordinate commands to assign responsibilities, coordinate fires and manoeuver, and control combat operations. Each control measure can be portrayed graphically. In general, all control measures should be easily identifiable on the ground. [AJP-3.2]
Seotud: assembly area; area of responsibility; covering force area; extraction zone; forward combat zone; forward line of own troops; forward edge of the battle area; fire support coordination line; line of departure; landing zone; named area of interest; no-fire area; passage point; restrictive fire line; report line; release point; support area; starting point; strong point; target area of interest
Kuupäev: 06.04.2010

et et
juhtimismeede
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: ülemalt alluvatele ülematele kaardil tingmärkidega või maastikul orientiiridena antud sõjaline suunis vastutusulatuse, tule ja manöövrite kooskõlastamise ning lahingutegevuse juhtimise kohta [KOMISJON]
Seotud: koosteala; vastutuspiirkond; katteüksuste ala; puistevöönd; lahingupiirkonna eesmine vöönd; oma üksuste eesjoon; lahinguvälja eesliin; tuletoetuse kooskõlastusjoon; lähtejoon; maandumisvöönd; vaadeldav huvipiirkond; tulekeeluala; läbipääsupunkt; piirav tulejoon; ettekandejoon; irdumispunkt; tugiala; lähtepunkt; tugipunkt; mõjutatav huvipiirkond
Kuupäev: 06.04.2010
topograafiline juhtimismeede
Keelenditüüp: variant
Kuupäev: 16.06.2011
kontrollimismeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 08.10.2018
kontrollimeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 08.10.2018
kontrollmeede
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 08.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut