Kirje: 22779
Valdkonnakood: IA
Mõistetüüp: termin

en en
enabling activities
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AJP-3.2(A)
Kontekst: Forces are constructed, equipped and trained to provide all the capabilities required of the functions in combat. They are divided into offensive, defensive, stability and enabling activities, that include a wide range of constituent activities... [AJP-3.2(A)]
Kontekst: In tactical operations, the proportion of effort between offensive and defensive tactical activities will shift according to their nature. The enabling activities will link those and stability activities will either be conducted in support of the main effort or will be a less prominent line within the operation. [AJP-3.2(A)]
Seotud: defensive activities; stability activities
Kuupäev: 06.04.2010

et et
võimaldavad tegevused
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KVMaVLTA
Kontekst: Kaasnevad tegevused on erinevad taktikalised võtted, millega ühendatakse ja luuakse tingimused pealetungivaks, kaitsvaks ja stabiliseerivaks tegevuseks või toetatakse neid. [KVMaVLTA]
Definitsioon: üleminekutegevused, mis võimaldavad sujuvat üleminekut lahinguetappide või -liikide vahel [TÖÖRÜHM]
Seotud: kaitsvad tegevused; stabiliseerivad tegevused
Kuupäev: 09.10.2018
kaasnevad tegevused
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 09.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut