Kirje: 22777
Valdkonnakood: IA
Mõistetüüp: termin

en en
defensive activities
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AJP-3.2(A)
Kontekst: Forces are constructed, equipped and trained to provide all the capabilities required of the functions in combat. They are divided into offensive, defensive, stability and enabling activities, that include a wide range of constituent activities... [AJP-3.2(A)]
Kontekst: In tactical operations, the proportion of effort between offensive and defensive tactical activities will shift according to their nature. The enabling activities will link those and stability activities will either be conducted in support of the main effort or will be a less prominent line within the operation. [AJP-3.2(A)]
Seotud: enabling activities; offensive activities; stability activities
Kuupäev: 09.10.2018

et et
kaitsvad tegevused
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KVMaVLTA
Definitsioon: taktikalised tegevused, mille eesmärk on seista vastu vastase pealetungivale tegevusele ning ideaaljuhul vastase löömine [ATP 3.2.1, TÖÖRÜHM]
Märkus: Kaitsvad tegevused võivad seisneda vastase pealetungitegevuse nurjamises, seiskamises, sidumises, aja võitmises, ala hoidmises jms. [ATP 3.2.1, TÖÖRÜHM]
Seotud: võimaldavad tegevused; pealetungitegevused; stabiliseerivad tegevused
Kuupäev: 06.04.2010Militerm  © Eesti Keele Instituut