Kirje: 1742
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA

en en
decisive point
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm; SÕJA-MAPR
Definitsioon: a point from which a hostile or friendly centre of gravity can be threatened. This point may exist in time, space or the information environment. [AAP-6; NATOTerm]
Märkus: Cancelled 2017
Kuupäev: 11.12.2006

fr fr
point décisif
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Märkus: Cancelled 2017
Kuupäev: 11.12.2006

et et
otsustav punkt
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: punkt, kust mingit vaenulikku või sõbralikku raskuspunkti saab mõjutada. Otsustav punkt võib eksisteerida ajas, ruumis või infokeskkonnas. [AAP-6 tõlge]
Kuupäev: 11.12.2006Militerm  © Eesti Keele Instituut