Kirje: 14729
Mõistetüüp: termin
Märkus: INTEL [ADDR-ENEN]
Valdkonnakood: IO

en en
priority intelligence requirement
Keelenditüüp: eelistermin
Kasutus: US
Allikaviide: DOD; ADDR-ENEN
Definitsioon: an intelligence requirement, stated as a priority for intelligence support, that the commander and staff need to understand the adversary or the operational environment [DOD]
Seotud: intelligence requirement; friendly force information requirements; essential elements of friendly information
Kuupäev: 16.12.2010
PIR
Keelenditüüp: lühend
Kasutus: US
Allikaviide: DOD; ADDR-ENEN
Kuupäev: 19.10.2003

et et
esmaoluline luureteabenõue
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: luureteabenõue, mis on luuretoetusel olulisim selleks, et toetada ülemat planeerimisel ja otsustamisel [TÖÖRÜHM]
Seotud: luureteabenõue; teabenõuded sõbralike jõudude kohta; olulised varjatavad andmed
Kuupäev: 05.10.2018Militerm  © Eesti Keele Instituut