Kirje: 6026
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA
Märkus: operatsioonitasand [KOMISJON]

en en
conduct of operations
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Definitsioon: the art of directing, coordinating, controlling and adjusting the actions of forces to achieve specific objectives [AAP-6; NATOTerm]
Märkus: NATO Agreed 2002
Seotud: execute operations
Keelenditüüp: variant
Kuupäev: 24.08.2018
conduct of an operation
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: AJP-3(B)
Kontekst: Planning is a part of C2 and is the structured activity that translates the commander’s intent into an executable plan. In order to prepare for and conduct military operations it is necessary to develop operational plans, which address all relevant factors applicable to the efficient and successful conduct of an operation. [AJP-3(B)]
Kuupäev: 22.12.2017

fr fr
conduite des opérations
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATOTerm
Märkus: NATO Agreed 2002
Kuupäev: 18.11.2014

et et
operatsioonijuhtimine
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KOMISJON; Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)
Definitsioon: jõudude tegevuse suunamise, kooskõlastamise, kontrollimise ja kohandamise kunst oma eesmärkide saavutamiseks [AAP-6 tõlge]
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: tegevuste kogum, mis tagab ülemale olukorrateadlikkuse ning mille põhjal ta langetab otsuseid. Operatsioonijuhtimine hõlmab eelkõige järgmisi tegevusi: olukorra hindamine, vastase võimalike tegevuskäikude prognoosimine, oma üksuste planeeritud tegevuste ja nende mõju hindamine ning vajadusel plaani muutmine [Kaitseväe juhtimiskontseptsioon (kinnitatud Kaitseväe juhataja 03.11.2017 käskkirjaga)]
Kuupäev: 24.08.2018
operatsiooni läbiviimine
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: KKS-2016/07/8
Kuupäev: 22.12.2017
operatiivjuhtimine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: SÕJA-1998; TERM-KOMI
Kuupäev: 22.12.2017
operatsiooni juhtimine
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: INSE-TERM
Kuupäev: 22.12.2017Militerm  © Eesti Keele Instituut