Kirje: 664
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IA

en en
army corps
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATO-MAPR; SÕJA-ENET; SÕJA-MAPR; SÕJA-VÄRK
Definitsioon: a formation larger than a division but smaller than an army or army group. It usually consists of two or more divisions together with supporting arms and services. [AAP-6]
Kuupäev: 13.10.2003
AC
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 07.04.2009

fr fr
corps d'armée
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATO-MAPR
Kuupäev: 13.10.2003
corps
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 13.10.2003

et et
armeekorpus
Keelenditüüp: eelistermin
Staatus: ettepanek
Definitsioon: diviisist suurem ja armeest või armeegrupist väiksem formeering; koosneb tavaliselt kahest või enamast diviisist koos toetusrelvade ja teenistustega [AAP-6 tõlge]
Kuupäev: 13.10.2003
korpus
Keelenditüüp: sünonüüm
Staatus: ettepanek
Kuupäev: 13.10.2003Militerm  © Eesti Keele Instituut