Kirje: 15651
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: AG

en en
combatant
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-39; ADDR-ENEN; COED; UNTERM; Protocol I; SÕJA-VÄRK
Kontekst: Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities. [Protocol I]
Seotud: civilian; non-combatant; prisoner of war
Kuupäev: 19.10.2003

et et
kombatant
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: SÕJA-1998; SÕD-KRMT; VSL-2012
Definitsioon: rahvusvahelise õiguse kohaselt relvakonfliktis osalemise õigusega isik [KOMISJON]
Märkus: Kombatantide hulka võivad kuuluda ka sõjategevusse lülitunud tsiviilisikud või teised isikud peale alalisväelaste, kui nad täidavad teatud tingimusi, nt kannavad avalikult relva ja järgivad rahvusvahelist sõjaõigust. [KOMISJON]
Seotud: tsiviilisik; mittekombatant; sõjavang
Kuupäev: 06.05.2014
võitleja
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: I lisaprotokoll; SÕJA-VÄRK; KarS-2014/03
Märkus: 1. Genfi konventsioonide tõlkes kasutatud eestikeelne vaste ja samas kontekstis karistusseadustikus esinev termin. [KOMISJON]
Märkus: 2. Sõnal võitleja on ka üldisem tähendus. [KOMISJON]
Kuupäev: 17.06.2011
sõdija
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: SÕJA-VÄRK
Kuupäev: 06.05.2014

fr fr
combattant
Allikaviide: AAP-39
Kuupäev: 06.05.2014Militerm  © Eesti Keele Instituut