Kirje: 76
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: AB

en en
ad hoc movement
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6
Definitsioon: a movement which may occur at any time, for which necessary or appropriate planning data is not yet available. This movement will be partially or fully planned as soon as the required information has been provided. [AAP-6]
Seotud: fully planned movement; partially planned movement
Kuupäev: 07.09.2005

fr fr
mouvement improvisé
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 07.09.2005

et et
kavandamata liikumine
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: liikumine, mis võib aset leida igal ajal ja mille jaoks ei ole veel olemas vajalikke või asjakohaseid planeerimisandmeid. Niisugune liikumine planeeritakse osaliselt või täielikult kohe, kui on saadud vajalik informatsioon [AAP-6 tõlge]
Seotud: kavandatud liikumine; osaliselt planeeritud liikumine
Kuupäev: 20.04.2009
ad hoc-liikumine
Keelenditüüp: sünonüüm
Kuupäev: 20.04.2009Militerm  © Eesti Keele Instituut