Kirje: 5380
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: I

en en
supporting attack
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; ADDR-ENEN; NATO-MAPR; SÕJA-MAPR
Definitsioon: an offensive operation carried out in conjunction with a main attack and designed to achieve one or more of the following: a. deceive the enemy; b. destroy or pin down enemy forces which could interfere with the main attack; c. control ground whose occupation by the enemy will hinder the main attack; or d. force the enemy to commit reserves prematurely or in an indecisive area [AAP-6]
Kuupäev: 06.09.2005

fr fr
attaque d'appui
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6; NATO-MAPR
Kuupäev: 06.09.2005

et et
toetusrünnak
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: ründetegevus, mis viiakse läbi põhirünnaku osana, et saavutada üks või mitu järgnevat eesmärki: a. vaenlast eksitada; b. hävitada või kinni pidada vaenlase vägesid, mis võivad takistada põhirünnaku läbiviimist; c. hoida oma kontrolli all maa-ala, mille okupeerimine vaenlase poolt võib takistada põhirünnaku läbiviimist; või d. sundida vaenlast reserve enneaegselt või väheolulistel positsioonidel lahingusse tooma [AAP-6 tõlge]
Kuupäev: 06.09.2005
tugipealetung
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 15.08.2006
abilöök
Keelenditüüp: SOBIMATU
Kuupäev: 15.08.2006Militerm  © Eesti Keele Instituut