Kirje: 537
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: BA; ID

en en
alternate position
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: ADDR-ENEN; SÕJA-MAPR; FM 101-5-1; TER-PLUS; FM 3-90.2; FM 7-8
Definitsioon: the position given to a weapon, unit, or individual to be occupied when the primary position becomes untenable or unsuitable for carrying out its task. The alternate position is located so that the individual can continue to fulfill his original task. [FM 101-5-1]
Kontekst: Alternate positions allow soldiers, weapon crews, or units to cover the same sector of fire covered from the primary position. Soldiers occupy alternate positions when the primary position becomes untenable or unsuitable for carrying out their tasks. Soldiers may occupy alternate positions before an attack to rest and or perform maintenance, or to add the element of surprise to their defense. [FM 7-8]
Kuupäev: 19.10.2003

et et
vahetuspositsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: positsioon, kuhu saab paigutada relva, üksuse või isiku, kui põhipositsiooni ei ole enam võimalik kaitsta või kui see muutub ülesande täitmiseks ebaotstarbekaks. Vahetuspositsioon paikneb selliselt, et isik saab jätkata oma algse ülesande täitmist. [FM 101-5-1 tõlge]
Kuupäev: 16.12.2010

fr fr
position de rechange
Allikaviide: TER-PLUS
Kuupäev: 14.10.2010Militerm  © Eesti Keele Instituut