Kirje: 4622
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: IO; IS

en en
reconnaissance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AAP-6; ADDR-ENEN; DOD; LEXIS-CD
Definitsioon: a mission undertaken to obtain, by visual observation or other detection methods, information about the activities and resources of an enemy or potential enemy, or to secure data concerning the meteorological, hydrographic, or geographic characteristics of a particular area [AAP-6; NATOTerm]
Seotud: air reconnaissance; enabling activities; intelligence; route reconnaissance
Märkus: NATO Agreed 1992
Kuupäev: 03.12.2003
RECCE
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: NATOTerm; AAP-6; DOD
Märkus: NATO Agreed 1992
Kasutus: US|NATO
Kuupäev: 21.11.2008
RECON
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: DOD
Kasutus: US
Kuupäev: 16.10.2015

fr fr
reconnaissance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTerm; AAP-6
Kuupäev: 03.12.2003
RECO
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: NATOTerm
Kuupäev: 01.10.2015

et et
reke
Keelenditüüp: eelistermin
Märkus: 2014. aasta sõjandussõnade võistluse uudistermin; käänata tüüpsõna tõke eeskujul reke, rekke, reket, rekete, rekkeid. [KOMISJON]
Staatus: neologism
Definitsioon: tegevus, mille eesmärk on vaatluse või muude avastamismeetodite abil hankida informatsiooni vaenlase või võimaliku vaenlase tegevuse ja ressursside kohta või andmeid teatud ala meteoroloogiliste, hüdrograafiliste või geograafiliste näitajate kohta [AAP-6 tõlge]
Seotud: õhureke; võimaldavad tegevused; luureteave; marsruudireke
Kuupäev: 11.12.2015
luure
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: SÕJA-2001; INSE-TERM; KAMI-TERM; NATO-MAPR; SÕJA-VÄRK
Märkus: Ei ole vastena täpne, kuid on veel kasutusel liitsõna osana, nt marsruudi-, maa-ala- ja objektiluure. [KOMISJON]
Kuupäev: 29.10.2015
maakuulamine
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: TEA-SILVET
Staatus: vananenud
Kuupäev: 29.10.2015
rekognostseering
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: SÕJA-VÄRK
Kuupäev: 29.10.2015
kohaluure
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: 14818
Märkus: Eksitav, reke jaguneb marsruudi-, maa-ala- ja objektirekkeks. [KOMISJON]
Kuupäev: 29.10.2015

de de
Aufklärung
Allikaviide: LEXIS-CD; INSE-TERM
Kuupäev: 07.02.2014
Erkundung
Allikaviide: LEXIS-CD; INSE-TERM
Kuupäev: 07.02.2014Militerm  © Eesti Keele Instituut