Kirje: 2339
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: GA

en en
non-article 5 operation
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATO-MAPR; NATO-RUS
Definitsioon: any military operation undertaken by the Alliance that does not fall under the commitment to collective defence of Article 5 of the Washington Treaty [NATO-RUS]
Kuupäev: 19.10.2003

fr fr
opération ne relevant pas de l`article 5
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATO-MAPR; NATO-RUS
Kuupäev: 19.10.2003

et et
5. artikli väline operatsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: alliansi poolt elluviidav sõjaline operatsioon, mis ei kuulu Washingtoni lepingu 5. artikli kohase kollektiivkaitse kohustuse alla [NATO-RUS tõlge]
Kuupäev: 01.10.2008
operatsioon väljaspool Põhja-Atlandi lepinguga piiritletud ruumi
Keelenditüüp: SOBIMATU
Allikaviide: NATO-MAPR
Kuupäev: 01.10.2008Militerm  © Eesti Keele Instituut