Kirje: 22453
Valdkonnakood: GA
Mõistetüüp: termin

en en
article 5 operation
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATO-RUS; NATO-HB
Definitsioon: any military operation undertaken under Article 5 of the Washington Treaty (and in exercise of the right of collective self-defence recognized by Article 51 of the Charter of the United Nations) to assist one or more parties to the Treaty subjected to armed attack [NATO-RUS]
Kuupäev: 01.10.2008

et et
5. artikli operatsioon
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: Washingtoni lepingu 5. artikli kohaselt elluviidav (ja ÜRO põhikirja artiklis 51 sätestatud kollektiivse enesekaitse õigust rakendav) sõjaline operatsioon relvastatud kallaletungi alla sattunud lepingupoole või lepingupoolte abistamiseks [NATO-RUS tõlge]
Kuupäev: 01.10.2008

fr fr
opération relevant de l'article 5
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATO-RUS
Kuupäev: 01.10.2008Militerm  © Eesti Keele Instituut