Kirje: 14
Mõistetüüp: termin
Valdkonnakood: CA

en en
absolute height
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6
Definitsioon: the height of an aircraft directly above the surface or terrain over which it is flying [AAP-6]
Seotud: altitude; altitude datum; barometric altitude; calibrated altitude; critical altitude; cruising altitude; cruising level; datum level; drop altitude; height; high altitude; minimum safe altitude; pressure-altitude; transition altitude; transition level
Kuupäev: 26.07.2004

fr fr
hauteur absolue
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: AAP-6
Kuupäev: 26.07.2004

et et
absoluutkõrgus
Keelenditüüp: eelistermin
Definitsioon: õhusõiduki kõrgus arvestatuna otse maa- või merepinnast, mille kohal see lendab [AAP-6 tõlge]
Seotud: kõrgus merepinnast; kõrgusreferents; baromeeterkõrgus; parandatud kõrgus; kriitiline kõrgus; lennukõrgus; reisitasand; referentstasand; lennupillukõrgus merepinnal; kõrgus; suur kõrgus; minimaalne ohutuskõrgus merepinnast; samarõhkkõrgus; üleminekukõrgus; üleminekutasand
Kuupäev: 26.07.2004
kõrgus
Keelenditüüp: sünonüüm
Märkus: tavakeeles [KOMISJON]
Kuupäev: 15.03.2006Militerm  © Eesti Keele Instituut