1. 00-tüüpi sort
2. 00-tüüpi sortide segu
3. 0%-line kaal
4. 100 gr kohta
5. 100-protsendiline alkohol
6. 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan
7. 1,1-dietoksüetaan
8. 120-ne abrasiivpaber
9. 120-ne lihvpaper
10. 120ne liivapaber
11. 120-ne liivapaber
12. 1,2-dikloroetaan
13. 1,2-etaandiool
14. 12-kuuline ajavahemik
15. 1,3,5-trinitro-1,3,5-triasa-tsükloheksaan
16. 1,3-dihüdroksübenseen
17. 1,3-dikloropropeen
18. 13. kromosoomi trisoomia
19. 13. kuupalk
20. 13. kuu palk ja kasumijaotuses osalemine
21. 1/3 oktavriba filter
22. 13. oktoobri 1954. aasta määramismetoodika ühtlustamise ja veinide hindamise rahvusvaheline konventsioon
23. 13-trisoomia
24. 13 trisoomia
25. 15. detsembri 1950. aasta tollitariifistiku kaupade liigituse nomenklatuuri konventsioon

järgmised >>