Viimati lisatud kirjed:
1. parim hinnang
2. kaptiivedasikindlustusandja
3. riskimarginaal
4. Euroopa ühistu
5. välistus
6. riskijuhtimissüsteem
7. finantstehnoloogia
8. tervisekindlustusrisk
9. kontsentratsioonirisk
10. operatsioonirisk
11. lõivsuhe
12. aft
13. kindlustustehnoloogia
14. solventsuskapitalinõue
15. üleelamisrisk
16. suremusrisk
17. elukindlustuslepingute katkemisrisk
18. elukindlustuskulude risk
19. elukindlustuse katastroofirisk
20. ümberhindamise risk
21. siseauditi funktsioon
22. keelekümblus
23. kindlustusagentuur
24. lauajalgpall
25. aktuaarifunktsioon
Viimati muudetud terminid:
1. komposiitkindlustusandja
2. kindlustusleping
3. lestaujumine
4. lohesurf
5. kopterivintsi operaator
6. kopteriga vintsimise ala
7. kopteriga vintsimine veekogu kohal
8. kindlustuse turustamine
9. krediidirisk
10. annuiteet
11. kindlustusmaksete kogusumma
12. krediidikindlustus
13. kindlustusväärtus
14. köievedu
15. kujundujumine
16. Euroopa äriühing
17. vettehüpped
18. kopteri kiirabitööde koht
19. garantiikindlustus
20. maismaasõidukite kindlustus