Viimati lisatud kirjed:
1. süvavõltsing
2. desinformatsioon
3. eksiteave
4. võltsuudised
5. trollivabrik
6. troll
7. pinnasfilter
8. teabepesu
9. harjasääris
10. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
11. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
12. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
13. kaptiivkindlustusandja
14. günekoloogia
15. palavik
16. põlvekeder
17. lapse autism
18. Aspergeri sündroom
19. autism
20. naiseviljatus
21. viljatus
22. katlakivi eemaldamine
23. katlakivieemaldi
24. katlakivi eemaldama
25. tõmbekamber
Viimati muudetud terminid:
1. süviskülvi tehnika
2. kahjukindlustus
3. kaaskindlustus
4. sundkindlustus
5. kohustuslik kindlustus
6. vabatahtlik kindlustus
7. mitmekordne kindlustus
8. kindlustusperiood
9. kindlustuskaitse
10. kindlustusjuhtum
11. koloonialoendur
12. Euroopa Poliitilise Strateegia Keskus
13. soodustatud isik
14. kolooniaid moodustav ühik
15. vastastikune kindlustusandja
16. kindlustustegevus
17. kindlustusvõtja
18. kindlustusleping
19. kindlustamine
20. kindlustusandja