Viimati lisatud kirjed:
1. tampoonimine
2. plastijäätmed
3. pediaatria
4. jäätmevoog
5. multiautentimine
6. kaksikautentimine
7. lihtautentimine
8. ühekordne parool
9. dehüdratsioon
10. refleksihaamer
11. intubeerimine
12. stetoskoopia
13. õigus
14. sisemine ja väline rahu
15. salvkaev
16. kurjategija
17. kõhukelmeõõs
18. põhiseadusega vastuolus olema
19. rahvuslik vihkamine
20. sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik
Viimati muudetud terminid:
1. kahekolmandikuline häälteenamus
2. suhtlemise kord
3. raharinglus
4. valimiskogu
5. kandidaadiks seadma
6. seadlusi andma
7. Eesti riigikaitse kõrgeim juht
8. karistust kergendama
9. puutumatu olema
10. ettepanek
11. proportsionaalsuse põhimõte
12. saama informatsiooni
13. õigus pöörduda kohtusse
14. kitsendus
15. jäätmepõletustehas
16. koospõletustehas
17. ettevõtlusega tegelema
18. õigus tervise kaitsele
19. köögijäätmed
20. jäätmenimistu