Viimati lisatud kirjed:
1. osasünonüüm
2. Islami Koostöö Organisatsioon
3. Mitmepoolne Investeeringute Tagamise Agentuur
4. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond
5. Rahvusvaheline Finantskorporatsioon
6. Aasia Arengupank
7. Ameerika Riikide Arengupank
8. Aafrika Arengupank
9. Islami Arengupank
10. Põhjamaade Investeerimispank
11. udulaigud
12. baromeetriline püstsuunaline navigeerimine
13. automaatne ilmavaatlussüsteem
14. kogukaal
15. kopteri lennukäsiraamat
16. võltssõrmejälje andmine
17. baromeetriline kõrgusmõõtur
18. kõrgusmõõtur
19. maapinnaga kokkupõrke vältimise süsteem
20. veebiseminar
Viimati muudetud terminid:
1. sünonüüm
2. Rahvusvaheline Rekonstrueerimis- ja Arengupank
3. Euroopa Investeerimisfond
4. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
5. lennukibensiin
6. chief ground instructor
7. lennuandmed
8. heakskiidetud suutlikkusnäitajad
9. instructor for synthetic flight training
10. ristside
11. Ülemaailmne Postiliit
12. lennuõpe õhusõidukit jäljendavatel koolitusseadmetel
13. basic instrument training device
14. BITD manufacturer
15. ujuklennuk
16. CEN
17. orkaan
18. lennundusmeditsiinikeskus
19. International Standardisation Organisation
20. World Health Organization