Viimati lisatud kirjed:
1. Euroopa keeleressursside koordineerimine
2. Euroopa ühendamise rahastu
3. riigikood
4. struktuuritoetuse register
5. struktuuritoetus
6. abikõlblikkus
7. abikõlblikkuse periood
8. abikõlblik kulu
9. omafinantseering
10. partnerlus
11. partner
12. partnerluslepe
13. hooajatöö
14. õigust lõpetav tähtaeg
15. aegumistähtaeg
16. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni asutamise konventsioon
17. kopteriga vintsimine
18. mittetäppislähenemisprotseduur
19. kopterivints
20. DR-kaugus
Viimati muudetud terminid:
1. tõukefondid
2. MKM
3. telgedel kootud paelad
4. intellektuaalne omand
5. air traffic control
6. kopteri vintsimislend
7. post mortem kontroll
8. parentage
9. propeller blade
10. aural environment
11. attitude indicator
12. Geneva Convention Relating to the Status of Refugees
13. õhkkiiruse näitur
14. äriline lend
15. äriline lennundus
16. kohaletoomine
17. laugurlennuk
18. bio-jet fuel
19. tegevusvõime
20. tegelusterapeut