Kirje: 90590
Kuupäev: 28.06.2019
Valdkonnaviide: ASI
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: risk, mis tuleneb ühe või mitme omavahel seotud vastaspoolega seotud riskipositsioonist või riskipositsioonidest, mida mõjutab üks ühine riskitegur või mida mõjutavad riskitegurid, mis on tugevas positiivses korrelatsioonis [SFCR-COMPENSA-2016]
kontsentratsioonirisk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; IATE; 32009L0138; SFCR-COMPENSA-2016
Kontekst: Krediidirisk on kahju saamise või kindlustusandja finantsseisundi halvenemise oht tulenevalt emitendi, vastaspoole või kõikide teiste selliste võlgnike krediidikvaliteedi muutumisest, kellega kindlustusandja kokku puutub seoses maksejõuetusriski, hinnavaheriski või turu kontsentratsiooniriskiga. [KindlTS-2019/03/86 § 61-11]

en en
Definitsioon: all risk exposures with a loss potential which is large enough to threaten the solvency or the financial position of insurance and reinsurance undertakings [32009L0138]
concentration risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE
Kontekst: Given that concentration risk is mostly driven by the lack of diversification in issuers to which insurance or reinsurance undertakings are exposed, the market risk concentrations sub-module of the standard formula should be based on the assumption that the geographical or sector concentration of the assets held by the insurance or reinsurance undertaking is not material. [32015R0035]Esterm  © Eesti Keele Instituut