Kirje: 90524
Kuupäev: 19.06.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the risk of loss, or of adverse change in the value of insurance liabilities, resulting from the significant uncertainty of pricing and provisioning assumptions related to extreme or irregular events [32009L0138]
life-catastrophe risk
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035

et et
Definitsioon: kahju saamise või kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste väärtuse ebasoodsa muutuse oht, mille põhjuseks on selgusetus ekstreemsete ja erandlike sündmuste hinnastamises ja tehniliste eraldiste moodustamise eeldustes [KindlTS-2019/03/86 § 65-9]
elukindlustuse katastroofirisk
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; IATE
Kontekst: Standardvalemi elukindlustuse kindlustusriski mooduli alammoodulid moodustuvad vähemalt järgmistest alamriskidest: 1) suremusrisk; 2) üleelamisrisk; 3) töövõimetus-haigestumusrisk; 4) elukindlustuskulude risk; 5) ümberhindamise risk; 6) elukindlustuslepingute katkemisrisk; 7) elukindlustuse katastroofirisk. [KindlTS-2019/03/86 § 65-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut