Kirje: 90519
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS
Mõistetüüp: termin

en en
internal audit function
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE
Kontekst: Insurance and reinsurance undertakings shall provide for an effective internal audit function. The internal audit function shall include an evaluation of the adequacy and effectiveness of the internal control system and other elements of the system of governance. [32009L0138]
Kontekst: The system of governance includes the risk-management function, the compliance function, the internal audit function and the actuarial function. [32009L0138]

et et
siseauditi funktsioon
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 32009L0138; IATE
Kontekst: Siseauditi funktsioon hõlmab juhtimissüsteemi asjakohasuse ja tõhususe hindamist. [KindlTS-2019/03/86 § 103-1]
Kontekst: Kindlustusandja nõukogu määrab siseauditi funktsiooni täitmise eest vastutava sõltumatu täitja (edaspidi siseaudiitor). [KindlTS-2019/03/86 § 103-2]
Kontekst: Juhtimissüsteem peab tagama kindlustusandja suutlikkuse täita riskijuhtimise, aktuaari, vastavuskontrolli ja siseauditi funktsioone (edaspidi võtmefunktsioonid) ning teisi olulise tähtsusega funktsioone ja tegevusi. [KindlTS-2019/03/86 § 96-3]Esterm  © Eesti Keele Instituut