Kirje: 90511
Kuupäev: 03.06.2019
Valdkonnaviide: ED4
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: technique used in bilingual language education in which two languages are used for instruction in a variety of topics, including math, science, or social studies [WIKIPEDIA]
Märkus: Immersion programs that exist today actually originated in Canada in the 1960's, when middle-class English speaking parents campaigned for their children to be taught French through the experimental technique of language immersion. [90516]
language immersion
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: HAR; 90510; WIKIPEDIA; 90516
Kontekst: Unlike more traditional language teaching programs, where the language is taught simply as a subject to be learned, language immersion focuses more on the second language being a tool which is used to immerse the student completely within the subject. [90516]
immersion
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: OED Online; 90513; WIKIPEDIA
Kontekst: Immersion goals are twofold: fluency in the foreign language and mastery of the content of the school curriculum. Most immersion programs begin in kindergarten or grade one, and many continue through the middle and high school levels. [90513]

et et
Definitsioon: keeleõppemeetod, mille puhul vähemalt pool õppemahust omandatakse teises keeles [HAR]
Märkus: Keelekümbluse alguseks loetakse aastat 1965, mil Kanada lapsevanemate algatusel hakkasid ingliskeelsetest kodudest pärit lapsed kõiki aineid õppima prantsuse keeles. Eestis alustati keelekümbluse kavandamisega 1998. aastal, esimesed keelekümblusklassid avati 2000. aastal. [90509]
keelekümblus
Allikaviide: HAR; ÕS-2018; EKSR-2019; 90509; 90510; 90517
Kontekst: Keelekümblus on olemuselt rikastav. Programmi taotluseks pole asendada õppes üht keelt (esimest keelt, K1) teisega ega muude ainete õpetamist keele-tundidega, vaid lisada õpilase pagasisse veel ühe keele oskus. [90517]

de de
Sprachbad
Allikaviide: HAR

fi fi
kielikylpy
Allikaviide: HAR; TEPA

ru ru
языковое пoгружение
Allikaviide: HAR; EVS-2019Esterm  © Eesti Keele Instituut