Kirje: 90069
Kuupäev: 28.06.2019
Valdkonnaviide: AS1; AS21
Mõistetüüp: termin
Staatus: KTTG kinnitatud

en en
Definitsioon: insurance company that carries on both long-term and general business, i.e. offers an extensive range of insurance services, including accident, fire, health, investment, life, and pensions [IATE]
Definitsioon: a company that carries on both life and general business [KPjP]
composite insurance undertaking
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IATE
Kontekst: In particular, those undertakings should be subject to the same capital requirements as those applicable to an equivalent insurance group, made up of a life insurance undertaking and a non-life undertaking, taking into account the increased transferability of capital in the case of composite insurance undertakings. [32009L0138]
composite insurance company
Allikaviide: IATE; TER-PLUS
composite insurer
Allikaviide: IATE
composite undertaking
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: T50194
composite company
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: IATE; KPjP

et et
Definitsioon: kindlustusandja, kes pakub nii elu- kui ka kahjukindlustust [KTTG]
Märkus: Vastavalt kindlustustegevuse seadusele [KindlTS-2019/03/86 § 16 lg 6 ja § 12 lg 1] Eestis elukindlustusandja, kellel on õigus turustada kahjukindlustuse liikidest õnnetusjuhtumikindlustust ja haiguskindlustust. [KTTG]
komposiitkindlustusandja
Allikaviide: KTTG
Märkus: Keelekorraldajad ei soovita sõna “komposiit” selles tähenduses kasutada, sest see on ka väga vastupidavate materjalide rühma nimetus [28.06.2019]
komposiit
Allikaviide: KTTG
Märkus: erialasläng [KTTG]
segakindlustusandja
Allikaviide: 32009L0138; IATE
Märkus: Terminit on küll kasutatud ELi kindlustusvaldkonna õigusaktides, kuid kindlustusspetsialistid ise kasutavad omavahelises suhtluses terminit “komposiitkindlustusandja”. [KTTG]
segakindlustusselts
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: EKSPERT

fr fr
compagnie générale d'assurances
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut