Kirje: 84108
Kuupäev: 28.06.2019
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID
Valdkonnaviide: TR8; TRZ
Alamvaldkond: Lennundusspetsialistid, nende load ja pädevused
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

et et
Definitsioon: tehniline meeskonnaliige, kes täidab talle määratud vintsimisega seotud ülesandeid [LTK]
kopterivintsi operaator
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: LTK
kopteri vintsimislennu meeskonnaliige
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: LTK

en en
Definitsioon: a technical crew member who performs assigned duties relating to the operation of a hoist [32012R0965]
HHO crew member
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32012R0965
helicopter hoist operation crew member
Allikaviide: EASA OPS-AOR-GLOSSARYEsterm  © Eesti Keele Instituut