Kirje: 83473
Kuupäev: 28.06.2019
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Lennutegevus
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

et et
Definitsioon: kopteri vintsimislennu loa alusel toimuv lend, mille eesmärk on isikute ja/või lasti transportimine vintsi abil veekogul asuvale laevale või ehitisele või sealt ära [LTK]
kopteriga vintsimine veekogu kohal
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: LTK
ripplasti vedu avamere kohal
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: LTK
ripplasti vedu ranniku ja mere vahel
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: JAR-OPS 3 ET

en en
Definitsioon: a flight by a helicopter operating under an HHO approval, the purpose of which is to facilitate the transfer of persons and/or cargo by means of a helicopter hoist from or to a vessel or structure in a sea area or to the sea itself [32012R0965]
HHO offshore
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32012R0965; EASA NPA 2009-02B-OPS; JAR-OPS 3 EN; FCL-GLOSS
helicopter hoist operations offshore
Allikaviide: EASA NPA 2009-02B-OPSEsterm  © Eesti Keele Instituut