Kirje: 40049
Kuupäev: 27.06.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a type of periodic payment of a fixed or variable amount arising out of a contractual obligation [KPjP]
Definitsioon: a stream of periodic payments made over a specified period [IRMI-GLOSSARY]
annuity
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32009L0138; IRMI-GLOSSARY; TER; KPjP
Kontekst: In regard to life insurance, this Directive shall apply: (a) to the following life insurance activities where they are on a contractual basis: (i) life insurance which comprises assurance on survival to a stipulated age only, assurance on death only, assurance on survival to a stipulated age or on earlier death, life assurance with return of premiums, marriage assurance, birth assurance; (ii) annuities; ... [32009L0138]

et et
Definitsioon: lepingulisest kohustusest tingitud kindlaksmääratud või muutuva suurusega perioodiliste väljamaksete liik [KPjP]
annuiteet
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; ÕS-2018; EKSR-2019; KPjP; X50069
Kontekst: Elukindlustuse liigid on: ... 4) annuiteet; ... [KindlTS-2019/03/86 § 13-1]
Kontekst: Annuiteedi all mõistetakse elukindlustust, kus kindlustuslepingu sõlmimisel lepitakse kokku hüvitise perioodiline väljamaksmine. [KindlTS-2019/03/86 § 13-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut