Kirje: 40049
Kuupäev: 09.08.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a type of periodic payment of a fixed or variable amount arising out of a contractual obligation [KPjP]
Definitsioon: a stream of periodic payments made over a specified period [IRMI-GLOSSARY]
annuity
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32009L0138; IRMI-GLOSSARY; TER; KPjP
Kontekst: In regard to life insurance, this Directive shall apply: (a) to the following life insurance activities where they are on a contractual basis: (i) life insurance which comprises assurance on survival to a stipulated age only, assurance on death only, assurance on survival to a stipulated age or on earlier death, life assurance with return of premiums, marriage assurance, birth assurance; (ii) annuities; ... [32009L0138]

et et
Definitsioon: lepingulisest kohustusest tingitud kindlaksmääratud või muutuva suurusega perioodiliste väljamaksete liik [KPjP]
annuiteet
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; ÕS-2018; EKSR-2019; KPjP; X50069
Kontekst: Elukindlustuse liigid on: 1) kindlustus surmajuhtumiks; 2) kindlustus üleelamistähtajaks; 3) kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks; 4) annuiteet; 5) õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena; 6) haiguskindlustus lisakindlustusena; 7) sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus; 8) investeerimisriskiga elukindlustus; 9) katkestamisõiguseta pikaajaline haiguskindlustus; 10) tontiin; 11) kapitali kogumise tegevus; 12) tööandja pensionifondi valitsemine; 13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis v nimetatud tegevus. [KindlTS-2019/03/86 § 13-1]
Kontekst: Annuiteedi all mõistetakse elukindlustust, kus kindlustuslepingu sõlmimisel lepitakse kokku hüvitise perioodiline väljamaksmine. [KindlTS-2019/03/86 § 13-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut