Kirje: 29942
Kuupäev: 09.08.2019
Valdkonnaviide: AS; ST
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the total premium (direct and assumed) written by an insurer before deductions for reinsurance and ceding commissions. Includes additional and/or return premiums. [IRMI-GLOSSARY]
Märkus: Written does not imply collected, but the gross policy premium to be collected as of the issue date of the policy, regardless of the payment plan. [IRMI-GLOSSARY]
gross written premium
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32009L0138; 32015R0035; IRMI-GLOSSARY
Kontekst: The premium basis shall be calculated using the higher of gross written premiums or contributions as calculated below, and gross earned premiums or contributions. [32009L0138]
GWP
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: IRMI-GLOSSARY
gross insurance premium
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: T40827
Definitsioon: the amount paid by the policyholder for a specific insurance policy to obtain insurance cover [T40827]
Kontekst: The prices used in the HICP for the compilation of insurance-price indices shall be the gross insurance premiums. [T40827]

et et
kindlustusmaksete kogusumma
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; EluKindlNÕ
Kontekst: Finantsinspektsioon lähtub käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud turuosa määramisel Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse suunisest, võttes kahjukindlustusandjate puhul arvesse kindlustusmaksete kogusummad ning elukindlustusandjate puhul tehnilised eraldised koos edasikindlustusandja ja eriotstarbelise varakogumi osaga. [KindlTS-2019/03/86 § 124-4]
Kontekst: Teatud perioodi kindlustusmaksete kogusummat kasutatakse nii konkreetse kindlustusandja kui ka kogu sektori tegevusmahu peamise näitajana. [EluKindlNÕ]
brutokindlustusmaksed
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: FIS-2019/03/51
Kontekst: Kahjukindlustusega tegeleva kindlustusandja järelevalvetasu mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku või vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali Inspektsioonile esitatud jooksva aasta esimese kuue kuu brutokindlustusmaksete kahekordne kogusumma. [FIS-2019/03/51 § 41-3]
Kontekst: Edasikindlustusega tegeleva kindlustusandja järelevalvetasu mahuosa ettemakse arvutamisel võetakse aluseks selle isiku või vastava välisriigi kindlustusandja Eesti filiaali Inspektsioonile esitatud jooksva aasta esimese kuue kuu kahekordne edasikindlustuse brutokindlustusmaksete kogusumma. [FIS-2019/03/51 § 41-3^1]
brutopreemiad
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X50008E; EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut