Kirje: 12928
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: insurance that provides a guarantee against failure to discharge or unfaithful discharge of an obligation, or failure to pay a penalty or an indemnity upon such default [TER-PLUS]
suretyship insurance
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32009L0138; IATE; TER-PLUS; T50193
suretyship
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: T50172
surety insurance
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: TER-PLUS

et et
garantiikindlustus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlTS-2019/03/86; 90616; IATE; 90746; X30072
Kontekst: Kahjukindlustuse liigid on: 1) õnnetusjuhtumikindlustus; 2) haiguskindlustus; 3) maismaasõidukite kindlustus; 4) raudtee veerevkoosseisu kindlustus; 5) õhusõidukite kindlustus; 6) veesõidukite kindlustus; 7) transporditavate kaupade kindlustus; 8) tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus; 9) muu varakindlustus; 10) mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus; 11) õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus; 12) veesõiduki valdaja vastutuskindlustus; 13) tsiviilvastutuskindlustus; 14) krediidikindlustus; 15) garantiikindlustus; 16) finantskahjude kindlustus; 17) õigusabikulude kindlustus; 18) abistamisteenuste kindlustus. [KindlTS-2019/03/86 § 12-1]
Kontekst: Garantiikindlustuse alaliigid: 7.1 Otsene garantiikindlustus; 7.2 Kaudne garantiikindlustus [90616]
Kontekst: Garantiikindlustusega hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt osaliselt või täies mahus enda lepingulisi kohustusi. [90746]Esterm  © Eesti Keele Instituut